dziura


dziura
dziura {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. dziurze {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'otwór wydrążony w głąb lub zrobiony na wylot jakiegoś przedmiotu (ciała stałego), będący wynikiem celowego działania lub uszkodzenia czegoś; dół, wgłębienie, jama': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dziura w ziemi, dętce, garnku, spodniach, skarpecie, kaloszu. Zrobić, wyciąć, zaszyć, zacerować, załatać dziurę. Dziury w asfalcie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'miejsce powstałe po usunięciu jednego z elementów, z których dana rzecz jest zbudowana; luka': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dziura w barierce, balustradzie, płocie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ubytek w tkance organizmu żywego powstały w wyniku urazu lub działania czynnika chorobotwórczego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dziura w zębie. Dziury w płucach. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'nieatrakcyjna, prowincjonalna miejscowość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zaszyć się w jakiejś dziurze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dom, mieszkanie, lokal urządzony byle jak, zaniedbany, zapuszczony; nora': {{/stl_7}}{{stl_10}}Od lat mieszka w tej zapluskwionej dziurze. ZOB. czarna dziura; nie będzie dziury w niebie; potrzebny jak dziura w moście; szukać dziury w całym; wiercić {{/stl_10}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}dziurę w brzuchu; wieś [wiocha, dziura i in.] dechami [deskami] zabita {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • dziura — ż IV, CMs. dziurze; lm D. dziur 1. «otwór w jakimś przedmiocie, najczęściej nieforemny, powstały wskutek uszkodzenia lub zrobiony specjalnie, zagłębienie w czym; jama, nora» Dziura w bucie, pończosze, na rękawie. Dziury w serze. Zaszyć, wypalić,… …   Słownik języka polskiego

  • dziura — 1. Ktoś (jest) potrzebny, coś (jest) potrzebne jak dziura w moście «jakaś osoba lub rzecz jest zupełnie niepotrzebna»: Obrzydliwe, wstrętne Francuzisko! Potrzebny on nam tutaj jak dziura w moście! J. Iwaszkiewicz, Pasieka. 2. Nie będzie dziury w… …   Słownik frazeologiczny

  • dziura — 1) żeсski narzą płciowy; srom Eng. The vulva, vagina 2) Brudne, zaniedbane, lub odrażające miejsce, zwłaszcza mieszkanie Eng. Any dirty, shabby, dilapidated, or repulsive place, especially an apartment 3) Mała miejscowość, zwłaszcza na prowincji… …   Słownik Polskiego slangu

  • dziura zabita dechami — Mała miejscowość, zwłaszcza na prowincji Eng. A small town, especially in the country; any place far from civilization …   Słownik Polskiego slangu

  • czarna dziura — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tajemniczy obiekt astronomiczny odznaczający się niezmiernie silnym polem grawitacyjnym, pochłaniający wszystkie obiekty otoczenia i zatrzymujący nawet światło; według hipotez… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potrzebny jak dziura w moście — {{/stl 13}}{{stl 7}} zupełnie niepotrzebny, zbędny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ten nowy kredens jest nam potrzebny jak dziura w moście. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wieś [wiocha, dziura i in.] dechami [deskami] zabita — {{/stl 13}}{{stl 7}} z niechęcią o wsi położonej daleko od jakiegoś centrum życia społecznego, pozbawionej instytucji kulturalnych, kościoła, szkoły itp., w której nic się nie dzieje, pogrążonej w marazmie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieszkać w zabitej …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • most — Spalić, popalić, palić za sobą mosty «uniemożliwić, uniemożliwiać sobie drogę powrotu, wycofanie się z czegoś, zerwać, zrywać z kimś, z czymś nieodwołalnie»: Nie zgodziłam się na małżeństwo dlatego, że cię nie kochałam. To znaczy, nie kochałam aż …   Słownik frazeologiczny

  • niebo — 1. Być w siódmym niebie «z jakiegoś powodu czuć się szczęśliwym, bardzo się cieszyć»: Pan Tomasz był świeżo po studiach i wszystkie dziewczyny się w nim podkochiwały, ja oczywiście też. Byłam w siódmym niebie, kiedy powiedział mi, że jestem… …   Słownik frazeologiczny

  • potrzebny — Coś jest komuś potrzebne jak chleb, powietrze, jak rybie woda «coś jest dla kogoś niezbędne»: Wiara w okoliczności łagodzące, które usprawiedliwiałyby przyjaciela, jest chłopcu potrzebna jak powietrze. I. Jurgielewiczowa, Ten obcy. Ktoś (jest)… …   Słownik frazeologiczny